Eriks Blog om Estoniakatastrofen

Personligt vittnesbörd om Estoniakatastrofen och information om krishantering

Mitt personliga vittnesbörd om mina upplevelser av Estoniakatastrofen

Klicka på länken nedan så öppnas en PDF-fil med mitt Vittnesbörd

Jag överlevde Estoniakatastrofen

 

DSC_0194

Annonser