Eriks Blog om Estoniakatastrofen

Personligt vittnesbörd om Estoniakatastrofen och information om krishantering


Lämna en kommentar

Lyssna på mitt vittnesbörd i Sveriges radio P1!

Tisdagen den 24 november kl 11:03 direkt efter dagens eko så kommer jag att medverka i ett program i Sveriges radio P1 som heter Tendens. Där berättar jag om mina erfarenheter av Estoniakatastrofen.

Annonser